Klinika rehabilitace

       Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty UP Olomouc

Nemocnice
Aktuality
Základní informace
Ambulance
Lůžková část
Zaměstnanci
Kineziologická laboratoř
Univerzita
Základní informace
Informace pro studenty
Rozvrh
Zaměstnanci
Medici 4. ročník - studijni materiály
Státní závěrečné zkoušky
Diplomové práce´Mgr
Závěrečné práce ´Bc
Seminární práce ´Mgr
Seminární práce ´Bc
Prezentace pracovníků a studentů kliniky
STUDENTSKÁ STRÁNKA
Odkazy
 

 Základní informace

Název: Klinická rehabilitační pracoviště FN & LF29.06.05 09:22:57 
Priložené dokumenty:
 

Charakteristika:

Poskytujeme komplexní ústavní a ambulantní rehabilitační léčbu všem nemocným, u kterých jsou metody medicínské rehabilitace zásadní formou jejich celkové zdravotní péče.

Jsme specialisté ve všech profilových oborech moderní rehabilitace: myoskeletní medicína, fyzioterapie, kineziologická analýza, algoterapie, kinezioterapie, ergoterapie, fyzikální terapie, hydroterapie, profesně-ergonomické a protetické poradenství.

V našem rehabilitačním týmu jsou akreditovaní školitelé v manuální medicíně, PNF a Bobath fyzioterapeutických konceptech.

Rehabilitační péči u nás charakterizuje týmový přístup, intenzita a efektivita rehabilitace, využití moderních rehabilitačních poznatků a technologií.

Jsme jediné rehabilitační pracoviště v České republice, které využívá americký posturograf NeuroCom s délkou terapeutického chodníku 2 metry. Efektivitu naší rehabilitace také ověřujeme videograficky a pomocí 16-kanálového polyelektromyografu Noraxon.

Zavedli jsme do praxe zcela novou metodiku intervenční rehabilitaci, kombinující cílenou manuální kinezioterapii s moderní anesteziologickou modulací pohybové periferie.

Rehabilitační péči realizujeme:

 • Individuálně intenzivní a specifickou formou léčby během hospitalizace na rehabilitačním lůžku.

 • U nemocných, kteří jsou na lůžkách jiných klinik FN0, a jejich zdravotní stav vyžaduje metody medicínské rehabilitace.

 • Jsme k dispozici všem ambulantním pacientům. Zejména s akutní a bolestivou poruchou pohybu.

  Jsme otevřeni všem nemocným z celé České republiky, kteří nejsou spokojeni s formou a efektivitou jejich rehabilitace.

  Struktura kliniky:

 • lůžková část
 • ambulantní část
 • kineziologická laboratoř
 •  
  Zpět